Privacy Policy - GDPR

PRIVACYVERKLARING 

Progimpex (Promotional Gadgets Import & Export) Comm.V. , gevestigd aan de Belliardstraat 40, 1040 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.progimpex.be – www.plucheknuffelsmaken.be 
Belliarstraat 40 Te 1040 Brussel – info@progimpex.be  

De Functionaris Gegevensbescherming van Progimpex kan je bereiken via info@progimpex.be of op het adres Belliardstraat 40 Te 1040 Brussel.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Progimpex verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Na opdracht voor het uitvoeren van een productie pluche knuffels of kids merchandise:
   – Bedrijfsgegevens
  – Voor-en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
 • Na aanvraag voor een prijsofferte en/of informatie:
  – Bedrijfsgegevens
  – Voor-en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Website
 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief:
  – Voor-en achternaam
  – E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@progimpex.be , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  Progimpex verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en BTW aangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Progimpex neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Progimpex) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Progimpex bewaart je persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

 • Zolang de uitvoering van opdracht voortduurt
   – Bedrijfsgegevens
   – Voor-en achternaam
   – Adresgegevens
   – Telefoonnummer
  – E-mailadres
 • Als de opdracht werd gegeven zolang het nodig is voor bv Belastingaangifte, Btw aangifte en andere wettelijke vennootschapsverplichtingen (Volgens de boekhoudwetgeving is er een bewaarplicht van 7 jaar) :
  – Voor-en achternaam
  – Bedrijfsnaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer – E-mailadres
  – Website
 • Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: – Voor-en achternaam
  – E-mailadres

Je gegevens worden opgeslagen in Wings. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Wings is hier terug te vinden:
http://www.wings.be/wings-en-gdpr-wetgeving/

Indien je een offerte aanvraag bij ons plaatst worden jouw gegevens opgeslagen in Pandadoc.  Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Pandadoc is hier terug te vinden:
https://www.pandadoc.com/privacy-policy/

Indien u zich opgeeft voor onze nieuwsbrief, komen de gegevens in het formulier inclusief uw e-mailadres terecht bij Mailchimp, die zorgvuldig met uw gegevens omgaat en deze niet deelt met derden. De privacy verklaring van Mailchimp is hier (https://mailchimp.com/legal/privacy/ ) te vinden.

Ook indien u op een andere wijze contact met op ons opneemt, zullen wij uw e-mailadres niet met derden delen.

Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of je via e-mail afmeldt als klant, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden
Progimpex verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer achterlaat. De door u gebruikte browser wordt door de website geïnstrueerd deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van de webbrowser. Hierbij wil permanent overigens niet zeggen dat ze eeuwig op uw computer blijven staan. De meeste van deze cookies zullen naar verloop van tijd alsnog vervallen, al kan dat lange tijd duren.

Cookies kunnen zowel door onszelf als door derden (third party cookies) op je computer worden geplaatst. Progimpex zelf gebruikt sessiecookies om gebruiksgegevens voor Google Analytics bij te houden. Permanente cookies gebruikt Progimpex om twee redenen: om te zorgen dat je ingelogd blijft, en om te voorkomen dat je pop-ups te vaak te zien krijgt.

Om deze laatste reden slaan ook onze adverteerders third party cookies op op je computer. Ook is het mogelijk dat via embedded YouTube-video’s of Facebook-posts cookies op je computer worden opgeslagen, en kun je third party cookies van adverteerders tegenkomen. Ten slotte kunnen we niet garanderen dat je geen third party cookies zult tegenkomen vanuit content, zoals links naar plaatjes, die door onze bezoekers op onze site worden geplaatst, bijvoorbeeld in de reacties.

Cookies weigeren
Je bent uiteindelijk de baas over uw eigen computer. Je kunt altijd cookies weigeren, door je browserinstellingen aan te passen. Ook bieden de meeste browsers de mogelijkheid te zien welke cookies op uw computer bewaard zijn. Je bent in staat ongewenste cookies van je computer te verwijderen. Hoe dat moet is afhankelijk van de webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox). Indien je cookies wilt weigeren of verwijderen, raadpleeg dan de handleiding van de webbrowser. Als je cookies weigert, is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@progimpex.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregister nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Progimpex zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Progimpex wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Privacy Commissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Progimpex neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@progimpex.be